Stadgar

Stadgarna antagna på konstituerande möte i Arvika 28 oktober 2018.
Reviderade på årsmöte 15:e mars 2020, 21:e mars 2021 och 20:e mars 2022.