Om oss

Miriam har funnits i olika konstellationer sedan 2015, och som egen förening sedan 2018. Våra två främsta syften är: 1) stötta och stärka unga personer som identifierar sig som tjejer, och 2) sprida kunskap kring feminism och jämställdhet. Det här gör vi genom chatt, mail, sociala medier, interna och externa utbildningar och föreläsningar. 


Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Det betyder att vi har en gemensam feministisk värdegrund - men det råder åsikts- och religionsfrihet i jouren. Det vill säga, en får vara med i vilket parti en vill och tillhöra vilken tro en vill, så länge det överensstämmer med vår feministiska värdegrund.


Alla som är med i Miriam har olika bakgrunder och erfarenheter, och har genomgått samma grundutbildning. Vi är inte professionella, utan hos Miriam möter du medsystrar som främst finns för att lyssna. Märker vi att du behöver hjälp vi inte kan ge, vägleder vi vidare.  

vilka är vi?

Medlemmarna 


Alla volontärer i stödverksamheten och i den utåtriktade versamheten identifierar sig som tjej, icke-binär eller trans, och är mellan 18-35 år. Medlemmarna är de som bestämmer över Miriams verksamhet.

Styrelsen


Ordförande: Anna Ströander Venäläinen
Kassör: Sanna Danielsson 
Ledamot: Sara Öhlin
Ledamot: Emma Sällström
Ledamot: Madelene Leonsson

förening


Vi är med i Förenade Tjej- Trans- och Ungdomsjourer, vilket innebär att vi är en del av ett starkt, tryggt och kunskapsrikt nätverk av jourer. Du kan läsa mer på forenadejourer.se.