bra & viktiga länkar 

Akut 

112- Ring 112 När du behöver omedelbar hjälp. Ringer du på natten kan du också bli kopplad till jourhavande präst.
Kvinnofridslinjen -
Stöd till dig som utsatts för våld och hot
Självmordslinjen -
För dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som närstående 

Information & rådgivning
Vårdguiden 1177
- Sjukvårdsupplysning och -rådgivning

Koll på Socialtjänsten - Information om socialtjänsten, soc, och vad de kan göra för dig
114 14 - Ring 114 14 när du vill prata med polisen om något som inte är akut
Krisinformation - Ring 113 13 när du vill få infomation om olyckor eller kriser
UMO - Ungdomsmottagning på nätet
Youmo - Som UMO fast sidan finns även på engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska


Stöd
Ungas jourer - Förteckning över nästan alla jourer i Sverige 

BRIS - Stöd för dig upp till 18 år, eller råd för dig som närstående till ett barn eller en ung person
Jourhavande kompis - En chatt för barn och unga upp till 25 år

Mind Forum - Ett modererat stödforum där du kan skriva av dig, stödja andra och läsa berättelser, krönikor och faktatexter

Äldrelinjen - För dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med

Tjejzonen - Få stöd genom chatt eller genom en egen Storasyster
Spelberoendes riksförbund - Här kan du hitta lokala föreningar för att få stöttning i din spelproblematik
Läxhjälp Online - För dig som går i grundskola eller gymnasiet


För anhöriga

Maskrosbarn – För dig som har en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk
Livlinan – För dig som har en närstående som mår psykiskt dåligt
Kuling – För dig som har en förälder med psykisk sjukdom
SPES – För dig som förlorat någon genom självmord

ATSUB – För dig som är anhörig till barn som blivit sexuellt unyttjat 
Bufff - För anhöriga till personer i fängelse 
Föräldralinjen - För dig som är orolig för ett barn eller en ung person
Trygga barnen – Stöttar barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk


Våld 
Unga relationer - Stöd och information till den som blir utsatt för våld och den som utsätter

Sexuellt våld/sexuella övergrepp
Stöd efter övergrepp - Samlingssida över verksamheter som kan vara till stöd efter sexuella övergrepp

Novahuset – För dig som varit utsatt eller har frågor om sexuella övergrepp – online som offline. 
Föreningen Tillsammans – Mentorskap och stödgrupper för dig som utsatts för sexuellt våld

nxtME - Stöd till dig som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen och incest
ECPAT – Arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel; barnpornografi, trafficking och barnsexturism
Ellencentret - För dig som har ersättning av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad "sugardejting" eller att bli såld av andra
Rise - För vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen


Psykisk ohälsa
Tilia - Lyssnar på dig och hjälper dig med din psykiska hälsa

Ätstörningar
Frisk & Fri - Stöd och information till personer med ätstörningar och deras närstående
Ätstörningszonen - En avdelning av Tjejzonen som fokuserar på ätstörningar
SHEDO - Sprider kunskap om och ger stöd kring ätstörningar och självskadebeteende

Sex & graviditet

RFSU – Sexuell upplysning
Fråga chans – En sida om sex och sånt för dig mellan 10 och 13 år
Preventell – Nationell hjälplinje för dig som känner att du tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd för att göra dig själv eller andra illa

Minna – Stöd och information om abort, om hur det är att vara ung mamma eller ensam mamma


Mobbning & utsatthet

Kränkt.se – Tips till dig som blivit oschysst behandlad på nätet
BEO (Barn- och elevombudet) – Arbetar mot kränkningar och företräder mobbade barn och elever i rättegångar
Surfa lugnt – Information om säkerhet på internet
Friends – Arbetar mot mobbning

Tystna Inte - Ger information och råd till personer som deltar i samhällsdebatten och som utsätts för hot och hat

Näthatshjälpen - Hjälp för dig som utsatts för näthat


Stöd på andra språk än svenska:
Asylrättscentrum - Gratis juridisk rådgivning i alla frågor som rör asyl och invandring till Sverige, tex hur det går till att söka asyl, vem som får stanna, vilka regler som gäller för familjeåterförening eller hur en kan få svenskt medborgarskap
Femcenter – Kvinnojour som driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor, och erbjuder stöd på många olika språk
Terrafem – Driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst, och erbjuder stöd på 69 olika språk


Juridisk rådgivning & info

Juristjouren – Gratis juridisk rådgivning över telefon
Brottsoffermyndigheten – här finns mycket information samlat om du har blivit utsatt för brott, t.ex. vad som händer vid en polisanmälan

Att känna sig utsatt eller kontrollerad i familjen:

Kärleken är fri – Stödchatt för barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
TRIS (Tjejers rätt i samhället) – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Har särskild kompetens i att möta ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och som har en intellektuell funktionsnedsättning
Somaya kvinno- och tjejjour – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck
Linnamottagningen – Rådgivning, stöd och skydd för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt


Könsidentitet:
Transformering – Information och stöd kring trans och könsidentitet


Alkohol:

Drugsmart - En sajt för ungdomar om alkohol och droger

AA (Anonyma alkoholister) - För dig som vill prata med någon om din alkoholanvändning, eller om du behöver stöttning i din nykterhet